"Büyük bir kariyer ancak iki kişi ile sağlanır. Biri büyük olan kişi, öbürü de, ki onu bulmak daha zor, büyüklüğü görebilecek ve bunu söyleyebilecek kadar büyük olan biri."

Biz Kimiz

Hakkimizda34solo profesyonellikten ödün vermeden bağımsız çalışmak isteyenlerin bir arada proje ve iş üretebildiği bir organizasyon. Küçük iş birimleri ve kişisel yaratıcılar olarak, birbirimizden güç alarak etkin, hızlı ve ekonomik çözümler üretebiliyoruz. Bireysel olduğu kadar kolektif de çalışabiliyoruz.

Pek çok iş ve ürünümüzün başında göreceğiniz 34 rakamı İstanbul’u simgeliyor. İstanbul markasını sahipleniyoruz ve destekliyoruz.

İşimizin merkezi yaratıcılık. Yaratıcı endüstrilerin bir parçasıyız ve yaratıcı endüstriler için çalışıyoruz.

Tasarım, mimarlık, görsel sanatlar, gösteri sanatları, film, radyo, televizyon, reklam, basım, kültürel miras, video/dijital, müzik ve turizm iş çerçevemizi çiziyor.

Yaratıcı işlerin ve projelerin sponsorluk, hamilik, destekçilik, devletçilik sınırlarını aşıp küresel yatırım araçlarına ulaşabilecek finansal altyapıya sahip olabileceklerine inanıyoruz. Kişisel işlere ya da küçük ölçekli kurumlara ait yaratıcı iş ve projeler için proje, bütçe, iş planı hazırlama, tanıtım desteği, sponsorlar ve fon kaynaklarına ulaşma, yeni kanallar bulma, ortak bulma, yeni finansman modelleri geliştirme gibi profesyonel hizmetler sağlıyoruz.

Diğer taraftan yaratıcı alanlarda çalışan kişilerin, bağımsız çalışanların, bireysel yaratıcıların, sanatçıların, zanaatkârların, yaratıcı potansiyelini gerçekleştirmeye çalışanların profesyonel gelişimini destekliyoruz. Yaratıcılar için koçluk, kariyer yönetimi, yaratıcı becerileri geliştirmek için workshoplar, eğitim çalışmaları, iletişim desteği, kişisel marka oluşturma hizmetleri veriyoruz.

Bunları yaparken yaratıcı kurumları da unutmadık. Kurumları daha yaratıcı yerler haline getirmek de yüklendiğimiz misyonlardan biri. İnovatif ürünler ve hizmetler iş, bilim, sanat üçgeninde gelişiyor. Kurumsal aktiviteler, workshoplar, eğitimler, sosyal sorumluluk projeleri, yaratıcı sektörden kişilerle birlikte üretilen işler ile bu kurumlarda fark yaratmak için çalışıyoruz.